SP-Gruppen utför el- och styrinstallation på nytt reningsverk i Gävle

Vi har fått förtroendet att genomföra el och styrinstallationen när Gästrike Vatten bygger nytt reningsverk i Gävle.

Tanken är att det nya reningsverket kommer kunna tillgodose cirka 150 000 boende i Gävle kommun. För att tillgodose ytterligare befolkningstillväxt ska reningsverket i framtiden kunna byggas ut för att klara en kapacitet på 200 000 pe.

Projektet genomförs i samverkansformen partnering där ByggDialog är totalentreprenör. Projektet förväntas vara färdigställt 2028.

För mer info kontakta:

Mats Lindmark
Områdeschef Öst
Mail: mats.lindmark@sp-gruppen.se
Mobil: 076-799 98 99

Alternativt

Andreas Olsson
VD
Mail: andreas.olsson@sp-gruppen.se
Mobil: 076-799 01 71