Om SP-gruppen

Vi erbjuder heltäckande tjänster inom EL/Tele segmentet. Vår affärsidé är att vara helt öppna med allt inom upphandlingar och inköp, att leva på bra levererade tjänster och upplevelser. 

Vilka är vi?

Ärlighet, respekt, tillit, öppenhet och framåtanda är vad vi tror är rätt värderingar inom företaget för att nå framgång och därför utgör de vår värderingsgrund.

Nyckeln anser vi vara att verkligen förstå och leva upp till att nå gemensamma mål, gemensam organisation och projektets bästa ekonomiska utfall.

SP-Gruppen bedriver projekt, där vi arbetar mot maximalt kundnöjdhet. Vi är inte nöjda med vårt arbete förens kunden är det.

Medarbetarna hos oss vill och kommer få utvecklas, så de själva känner att de kan vara med och påverka lösningar/utförandet mm. Av det blir synergieffekten att motivationen hålls hög och en stark vilja i att ständigt förbättra sig. Med våra gemensamma värderingar och synsätt inom SP-Gruppen är vi till 100% skapade för våra kunder och projekt.

Vår affärsidé

Företagets affärsidé är att nischa oss mot projekt där vi erbjuder heltäckande tjänster inom EL/Tele segmentet. För att nå stora framgångar krävs det rätt värderingskultur inom företaget/projektet, utifrån värderingarna ärlighet, respekt, tillit och framåtanda. Tillsammans med transparens och öppenhet utgör de vår värderingsgrund.

Målsättning

Vi ska vara det branschledande projektföretaget inom el/tele segmentet.

Vision

SP-Gruppens vision är att vara den bästa plattformen för dess medarbetare och deras kunder.

Redigt folk til projekten

Har du frågor och funderingar?

Hör av dig till oss! Vi finns här på plats och svarar på dina frågor.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.