Ombyggnad av avdelningen för Ögonoperation – Skaraborgs Sjukhus

Vi på SP-Gruppen har blivit upphandlade av Skanska och Västfastigheter för att vara el-entreprenör när ombyggnation av befintliga ögonoperationslokaler ska genomföras.

Lokalerna ligger inom Skaraborgs Sjukhus i Skövdes befintliga fastighet och projektet innefattar administration, tillgänglighetsytor, sterilförråd, undersökningsrum samt tre operationssalar. Under entreprenadtiden ska även avdelning för Ögonoperation flytta till provisoriska lokaler.

Projektet sker i partnering och beräknas stå klar under 2025. Vi är tacksamma för möjligheten att få vara en del av detta.

För mer info kontakta:

Mats Lindmark
Områdeschef Öst
Mail: mats.lindmark@sp-gruppen.se
Mobil: 076-799 98 99

Alternativt

Andreas Olsson
VD
Mail: andreas.olsson@sp-gruppen.se
Mobil: 076-799 01 71