Våra referensprojekt.

Här kan du läsa om våra referensprojekt som vi har fått förmånen att driva.  Vi har fått en flygande start genom att våra kunder gillar för vårt sätt att driva partnering entreprenader. Våra kunder uppskattar vår ärlighet och öppenhet i syfte att skapa de bästa lösningarna på det mest kostnadseffektiva sättet vilket är vår gemensamma målsättning.

SP Gruppen Valmet

Mora Lasarett, Dalarna

SP-Gruppen har blivit anlitade av Region Dalarna för att utföra el- och teleinstallationerna i samband med utbyggnad av Mora lasarett. Projektet beräknat färdigt under 2023.

SP Gruppen Valmet

Fuchs Oil – Blandningsanläggning, Västerhaninge

Partneringprojekt: nybyggnation av smörjmedelsanläggning i Västerhaninge, där vi på SP-Gruppen har blivit anlitade av Fuchs Oil och ByggDialog för att utföra alla el- och teleinstallationer. Projektet är igång och beräknas avslutas under år 2020.

SP Gruppen Valmet

Hagfors Ambulansstation, Hagfors

SP-Gruppen har blivit anlitade av Region Värmland och ByggDialog för att inom samverkansprojektet utföra el- och teleinstallationerna på den nya ambulansstationen i Hagfors. Beräknat projektavslut under år 2020.

SP Gruppen Valmet

LiV2018, Värmland

Inom strategiskt partneringprojektet ”LiV2018” har vi på SP-Gruppen blivit anlitade av Region Värmland och ByggDialog för att utföra el- och teleinstallationer. Partneringprojektet omfattar flertalet projekt med varierande omfattning. Projektet startades upp under 2019 med beräknat projektslut år 2022.

SP Gruppen Valmet

Skoghalls Vårdcentral, Hammarö

SP-Gruppen har blivit anlitade av Region Värmland och ByggDialog för att utföra el- och teleinstallationerna i samband med renovering av Skoghalls vårdcentral. Projektet pågår under år 2019.

SP Gruppen Valmet

Skytteskolan, Göteborg

Ett samverkansprojekt där vi på SP-Gruppen har blivit anlitade av Lokalförvaltningen Göteborgs Stad och ByggDialog för att utföra el- & teleinstallationer. Projektet innebär nybyggnation av Skytteskolan i Göteborg med beräknat projektavslut under år 2021.

SP Gruppen Valmet

Nätstation för verkstadsindustri, Kil

På uppdrag av PRETAK ställde vi på SP-Gruppen upp en ny nätstation med 12 kV. Nytt lågspänningförband drogs ut för att förse den mekaniska verkstaden. Projektet utfördes under sommaren 2018, i samband med att verkstadsindustrin var stängd.

SP Gruppen Valmet

Västanå Teater, Berättarladan – En låda i ladan

Västanå Teatern med deras Berättarlada i Sunne har gett ByggDialog i uppdrag att vinterbona delar av den gamla teaterbyggnaden. Vi på SP-Gruppen utför allt el- och telearbete. Projektet går under namnet ”Lådan i ladan” eftersom det är en ny byggnad som uppförs i en befintlig byggnad.

SP Gruppen Valmet

E16 mellan Dala Järna och Vansbro

SP-Gruppen har av NRC Groups helägda dotterbolag Segermo Entreprenad blivit tilldelade att utföra vägbelysning på den nya vägsträckan på E16 mellan Vansbro och Hulån. Projektet är en del i ombyggnationen och upprustningen av E16 mellan Dala Järna och Vansbro. Vägsträckan beräknas vara klar under hösten 2019.

SP Gruppen Valmet

Johanneberg Science Park (etapp 2)

JSP2, en 10 600 kvadratmeter stor kontors- och forskningsbyggnad som blir en samverkansmiljö där hyresgäster och partners deltar i utvecklings- och innovationsprojekt. Byggherre är Akademiska hus, entreprenör är ByggdDialog AB och vi på SP-gruppen är El-entreprenör.
SP Gruppen Valmet

Valmet

Valmet flyttar sitt kontor från Sommaro till Lamberget och därför byggs nya kontor. SP-Gruppen  projekterar och utför el och tele entreprenaden i de nya kontorslokalerna.
E18 Segerstad

E18 Segerstad

SP-Gruppen projekterar och utför el entreprenaden på den nya vägsträckan vid Sörmon. I projektet ingick även montering av ett nytt ”invinkningssystem” på kontrollplats.
ICA Välsviken

ICA Välsviken

ICA Kvantum i Välsviken bygger ut sina nya lokaler för att bli ett nytt ICA Maxi. SP-Gruppen projekterar och utför el och tele entreprenaden.
Ale Kommun

Ale Kommun

SP-Gruppen projekterar och utför el och tele entreprenader i Ale kommun på 6 skolor.
Säffle bostäder

Säffle Bostäder

SP-Gruppen projekterar och utför el och tele entreprenader i en strategisk partnering tillsammans med ByggDialog och SÄBO.
Forshaga Kommun

Forshaga Kommun

SP-Gruppen projekterar och utför el och tele entreprenader i en strategisk partnering tillsammans med Byggdialog.
Torvnäs Förskola

Torvnäs förskola

SP-Gruppen projekterar och utför el och tele entreprenader på  en ny förskola åt Sunne Kommun.
Panncentralen Frölundaborg

Panncentralen Frölundaborg

Denna partneringentrprenad utfördes med Lg-Contracting, där vi var med om att installera en av Sveriges största bergvärmeanläggningar i bostadsammanhang. SP-Gruppen utförde all el och tele-installationer för både fastighet och maskin.
TM-huset i Skövde

TM-Huset

På sjukhuset i Skövde byggs en ny fastighet på ca 9 000kvm fördelat på 4 plan. Ett plan för specialisttandvård/käkkirurgi och två plan för mottagning och behandling som kommer att vara flexibla för olika typer av verksamheter. Detta är en partneringentreprenad med ByggDialog och västfastigheter som ska stå färdig våren 2019.

Anlita ett ärligt partnering företag!

Vi maximerar kundnyttan- inte vår egen vinst! Våra avsikter är att vara helt öppna med allt inom upphandlingar och inköp. Grundfundamentet är att leva på bra levererade tjänster och upplevelser, genom medarbetare som är öppna, ärliga och älskar att driva dina projekt så kostnadseffektivt som möjligt.