ombyggnation av Rydskolan Skövde

El-entreprenör för ombyggnation av Rydskolan, Skövde

Rydskolan i Skövde ska anpassas till dagens elevantal. SP-Gruppen har tilldelats uppdraget som El-entreprenör av Byggdialog och Skövde kommun. Den befintliga Rydskolan är utformad för 750 elever men då elevantalet minskat till 450 ska lokalerna anpassas och dimensioneras utifrån dagens behov. Ombyggnadsytan är ca 11 000 kvm och de ytor som i samband med detta blir friställda ska […]

El-entreprenör för ombyggnation av Rydskolan, Skövde Läs mer »