SP-gruppen i strategisk partnering – Svenljunga kommun

Vi har blivit upphandlade för en strategisk partnering där Svenljunga kommun är beställare.