SP-Gruppen utvald för projekt – Läggesta skola i Strängnäs kommun

Vi är tacksamma för att ha blivit upphandlade som partnering underentreprenör när Strängnäs kommun tillsammans Byggdialog ska genomföra ett skolprojekt.

Projektet avser nybyggnation av en två parallellig F-6 skola med ca 400 elever, förskola med plats för 144 barn, idrottshall samt kringliggande markarbeten.

Ambitionen med nybyggnationen är att få till en byggnad med hög nyttjandegrad, flexibel användning med en mångfald av olika lärmiljöer, framtidssäkrad teknik och en trygg, trivsam, pedagogisk och stimulerande atmosfär.

Skolan ska förberedas för att möjliggöra en utbyggnad i senare skede med plats för ytterligare 300-400 elever. Utformning och systemval görs med fokus på energieffektiv byggnad. Kraven är höga avseende prestanda och energibesparande egenskaper.

För mer info kontakta:

Mats Lindmark
Områdeschef Öst
Mail: mats.lindmark@sp-gruppen.se
Mobil: 076-799 98 99

Alternativt

Andreas Olsson
VD
Mail: andreas.olsson@sp-gruppen.se
Mobil: 076-799 01 71