SP-Gruppen i samverkansprojekt, Lerums vattenverk

SP-Gruppen i samverkansprojekt, Lerums vattenverk

Vi har fått förtroendet att genom samverkan vara med när Lerums kommun och Byggdialog genomför en om och tillbyggnad av Lerums Vattenverk.

Projektet omfattar om-, till- och utbyggnad av befintligt verk. Allt ska ske under pågående drift, vilket kommer ställa höga krav på utförandet.

Vi är tacksamma för att ha fått förtroendet att vara med i detta projekt.

För mer info kontakta:

Daniel Engström
Områdeschef Väst
Mail: daniel.engstrom@sp-gruppen.se
Mobil: 076-799 01 45

Alternativt

Andreas Olsson
VD
Mail: andreas.olsson@sp-gruppen.se
Mobil: 076-799 01 71