Integritetspolicy

Vi på SP-Gruppen använder cookies i syfte att förbättra din upplevelse av ditt besök på vår webbplats och för att webbplatsen ska fungera som den ska. Här beskriver vi vilken typ av cookies vi använder och varför. Kontakta oss gärna för mer information!

Hantering av personuppgifter

SP-Gruppen använder så kallade cookies på webbplatsen. En cookie är en textfil som skickas från en webbplats till din webbläsare. Cookien används ibland för att samla in uppgifter som anses utgöra personuppgifter, som till exempel IP-adress och information kopplad till IP-adressen, men inga personuppgifter som direkt kan hänföras till dig som person. SP-Gruppen kan därför inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket på vår webbplats. Cookies används av de flesta webbplatser och är ofta en förutsättning för att en webbplats ska fungera.


Förstapartscookies och tredjepartscookies

Cookies brukar normalt kategoriseras dels baserat på dess ursprung, dels baserat på huruvida de lagras i din webbläsare eller inte. Till att börja med kan cookies antingen skickas till dig från den webbplats du besöker (så kallad förstapartscookie) eller från en annan organisation som levererar tjänster till den aktuella webbplatsen, såsom ett analys- och statistikföretag (så kallad tredjepartscookie).

Sessionscookies och varaktiga cookies

Cookies kan vidare delas in i sessionscookies och varaktiga cookies. En sessionscookie skickas till din dator för att webbsidorna ska fungera korrekt under ditt besök och lagras inte på din dator utan raderas och försvinner när du stänger din webbläsare. En sessionscookie aktiveras när du återvänder till en tidigare besökt del av webbplatsen för att underlätta din navigering på webbplatsen, genom att exempelvis hålla reda på vilket språk du har valt. En varaktig cookie lagras däremot i din webbläsare och medför således att en webbplats kan känna igen din dators IP-adress även om du stänger av din dator eller loggar ut mellan besöken.

SP-Gruppen använder sig av såväl sessionscookies som varaktiga cookies. Båda typerna av cookies behövs huvudsakligen för webbplatsens funktionalitet, för att hjälpa oss att förbättra vår leverans av tjänster, ge dig extra funktionalitet eller för att hjälpa oss att rikta relevanta och anpassade annonser till dig. SP-Gruppen använder sig vidare av tredjepartscookies från Google Analytics i syfte att förbättra din upplevelse av ditt besök.

Kontakta oss för mer information om kring vår hantering av cookies:

SP-Gruppen
Gjuterigatan 17, 65221 Karlstad
info@sp-gruppen.se