Modernisering och utbyggnad av Hunnebohemmet, Sotenäs kommun

Hunnebohemmet byggdes 1982 och är ca 5 000 kvm stort. Hemmet ska nu anpassas för att klara dagens normer och regler.

Planen är att genomföra en tillbyggnad av 24 boendeplatser och renovera befintliga delar innehållande 40 boendeplatser, tillagningskök samt administrativa lokaler. Om- och tillbyggnaden av Hunnebohemmet kommer att ske med pågående verksamhet i byggnaden.

Projektet genomför i samverkan och vi tackar Sotenäs Kommun och Byggdialog för att vi får vara med i projektet.

För mer info kontakta:

Daniel Engström
Områdeschef Väst
Mail: daniel.engstrom@sp-gruppen.se
Mobil: 076-799 01 45

Alternativt

Andreas Olsson
VD
Mail: andreas.olsson@sp-gruppen.se
Mobil: 076-799 01 71