Åkeredsskolan - nybyggnation av modern och tidsenlig skola

Åkeredsskolan – nybyggnation av modern och tidsenlig skola

Vi på SP-Gruppen fortsätter vårt samarbete med Göteborgs stad och Byggdialog, tillsammans bygger vi en ny skola med idrottshall och tillagningskök. Skolan är en F-6 på 7500 Kvm och kommer ha plats för ca 570 elever.

Den nya skolan är modern och tidsenlig samt kommer erbjuda flera olika typer av lärmiljöer. Dels traditionella klassrum men också anslutande rum i olika storlekar, former och med andra funktioner, till exempel gradänger och så kallade fokusrum.

Stor vikt läggs vid att skapa trygga miljöer och planeringen av lokalerna har också ett tydligt genustänk. Idrottssal och matsal gör det möjligt att använda lokalerna för uthyrning och övernattning.

För mer info kontakta:

Daniel Engström
Områdeschef Väst
Mail: daniel.engstrom@sp-gruppen.se
Mobil: 076-799 01 45

Alternativt

Andreas Olsson
VD
Mail: andreas.olsson@sp-gruppen.se
Mobil: 076-799 01 71