SP-Gruppen i strategisk partnering – Svenljunga kommun

Vi har blivit upphandlade för en strategisk partnering där Svenljunga kommun är beställare. Uppdraget omfattar nybyggnation av två F-6 skolor, en idrottshall och en förskola samt tillbyggnad av en befintlig förskola.
Projektet ska i sin helhet vara färdigställt 2026.

För mer info kontakta:

Per-Erik Gundersen
Områdeschef Syd
Mail: per-erik.gundersen@sp-gruppen.se
Mobil: 076-799 34 08

Alternativt

Andreas Olsson
VD
Mail: andreas.olsson@sp-gruppen.se
Mobil: 076-799 01 71