Sp-gruppen

SP-Gruppen i strategisk partnering – VA-anläggningar i Malung och Sälen

SP-Gruppen är el-entreprenörer för Vamas betydande investeringar i VA-anläggningar i Malung och Sälen. Projektet är en strategisk partnering som omfattas av om- och tillbyggnad av spillvattenreningsverk bestående av flera huvuddelar.
Projektering startades under januari månad och produktionsstart ser ut att bli under våren/sommaren 2024.

Vi tackar för förtroendet att tillsammans med ByggDialog och Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB vara en del av detta projekt.

För mer info kontakta:

Daniel Engström
Områdeschef Väst
Mail: daniel.engstrom@sp-gruppen.se
Mobil: 076-799 01 45

Alternativt

Andreas Olsson
VD
Mail: andreas.olsson@sp-gruppen.se
Mobil: 076-799 01 71