SP-Gruppen el-entreprenör el-bussar

SP-Gruppen i samverkan för att ställa om till grönare busstrafik

Vi har blivit upphandlade av Region Dalarna för att vara el-entreprenör när bussdepåerna i Falun och Borlänge elektrifierar för laddning av el-buss. Projektet sker i samverkan och startar med en projekteringsfas. Omfattningen på respektive depå av mottagningsstation, högspänningsställverk, lågspänningsställverk, omkopplingsställverk samt strömskenor.

Förutom ovanstående arbeten ska bland annat belysning bytas, brandlarm kompletteras, åskskyddsanläggningar, samt kanalisation för bussoperatörens kommande installationer.

Vi tackar för förtroendet!

För mer info kontakta:

Daniel Engström
Områdeschef Väst
Mail: daniel.engstrom@sp-gruppen.se
Mobil: 076-799 01 45

Alternativt

Andreas Olsson
VD
Mail: andreas.olsson@sp-gruppen.se
Mobil: 076-799 01 71