SP-Gruppen i samverkanprojekt

SP-Gruppen i samverkanprojekt – bygger ny pelletsfabrik i Karlskoga

Vi är tacksamma över att vara en del av organisationen när NCC och Moelven inlett arbetet med att bygga en ny pelletsfabrik vid Valåsen i Karlskoga. Pelletsfabriken ska uppnå en kapacitet på 80 000 ton pellets om året men dimensioneras för att enkelt kunna skalas upp till 105 000 ton per år.

Projektet utförs i samverkan och beräknas vara klart tredje kvartalet 2024.

För mer info kontakta:

Daniel Engström
Områdeschef Väst
Mail: daniel.engstromk@sp-gruppen.se
Mobil: 076-799 01 45

Alternativt

Andreas Olsson
VD
Mail: andreas.olsson@sp-gruppen.se
Mobil: 076-799 01 71