Gunnerstorpskolan – byggnation av ny skola med idrott och tillagningskök

Gunnerstorpskolan – byggnation av ny skola med idrott och tillagningskök

Men anledning av en befolkningsökning i området behöver kapaciteten utökas till 3 paralleller F-6 ca 570 elever med en personalstyrka om ca 60 personer. Detta görs genom att bygga en ny skola med Idrott och tillagningskök på totalt 8400 Kvm.

Den nya skolan ska erbjuda en rad olika lärmiljöer för att möta elevers olika lärostilar. På skolan ska ”klassrummet” finnas, men också rum i andra storlekar, former och med andra funktioner. Gradänger, breda fönsternischer och andra spännande lösningar, formar miljöer där kreativitet och nyfikenhet väcks. Allt genomför i samverkan med Göteborg stad och Byggdialog.

För mer info kontakta:

Daniel Engström
Områdeschef Norr
Mail: daniel.engstrom@sp-gruppen.se
Mobil: 076-799 01 45

Alternativt

Andreas Olsson
VD
Mail: andreas.olsson@sp-gruppen.se
Mobil: 076-799 01 71