SP-Gruppen i strategisk partnering

SP-Gruppen i strategisk partnering, Sala kommun

Vi på SP-Gruppen har blivit upphandlade att vara med när Sala Kommun ska bygga 2 st nya skolar, 1 st utbyggnad av skola samt flera elevhem. Projektet beräknas pågå fram till 2026.

Vi tackar ByggDialog och Sala kommun för att vi får chansen att vara med på detta.

För mer info kontakta:

Mats Lindmark
Områdeschef Öst
Mail: mats.lindmark@sp-gruppen.se
Mobil: 076-799 98 99

Alternativt

Andreas Olsson
VD
Mail: andreas.olsson@sp-gruppen.se
Mobil: 076-799 01 71