Strategisk Partnering Tranemo kommun

Sp-gruppen i strategisk partnering – Tranemo kommun

SP-Gruppen har blivit en del av en strategisk partnering i Tranemo Kommun. Projektet i sin helhet omfattar flera skolor, förskolor, en idrottshall samt lokaler för hälsa och äldrevård.

De första projekten som ska genomföras är nytt vård- och omsorgsboende, en ny förskola, lokaler för Närhälsa samt nybyggnation av Björkhagens förskola i Dalstorp.

Ytterligare projekt kan komma att startas under kontraktets löptid:
Om- och tillbyggnad Limmaredskolan, Ombyggnation/anpassningar Tranängskolan, Nybyggnation av förskola i Tranemos tätort, Nybyggnation fyra till sex förskoleavdelningar, Ny idrottshall i Tranemo tätort.

För mer info kontaktar ni områdeschef Per-Erik Gundersen:

Per-Erik Gundersen
Områdeschef
Mail: per-erik.gundersen@sp-gruppen.se
Mobil: 076-799 34 08

Alternativt

Andreas Olsson
Vice VD
Mail: andreas.olsson@sp-gruppen.se
Mobil: 076-799 01 71