SP-gruppen strategisk partnering

Om-, till- och nybyggnation av skolor och idrottshall i strategisk partnering Värnamo kommun

SP-Gruppen har blivit upphandlade som el-entreprenör för projektet som ska genomföras i strategisk partnering för Värnamo kommun. Projektet omfattar ny idrottshall, om- och tillbyggnad av Trälleborgsskolan samt en helt ny F-6 skola.

Projektet kommer utföras i etapper under en femårsperiod och vi tackar för förtroendet.

För mer info kontaktar ni avdelningschef Leif Fransson:

Leif Fransson
Avdelningschef
Mail: leif@sp-gruppen.se
Mobil: 076-799 05 60

Alternativt

Andreas Olsson
Vice VD
Mail: andreas.olsson@sp-gruppen.se
Mobil: 076-799 01 71