El entreprenör KV Violen

El-entreprenör för Demensboende i Eda kommun

SP-Gruppen har blivit upphandlade som el-entreprenör för demensboendet Kv. Violen i Eda Kommun. Projektet som ska genomföras är en om- och tillbyggnad.

Projektet omfattar en utökning med ytterligare tre avdelningar till totalt 48 platser från dagens tre avdelningar med 24 platser samt förberedelser för framtida utbyggnad av ytterligare två demensavdelningar.
Projektet ska färdigställas under 2024.

Det känns otroligt bra att vi får va med och bidra i detta projekt.

För mer info kontaktar ni områdeschef Magnus Svensson:

Magnus Svensson
Områdeschef
Mail: magnus.svensson@sp-gruppen.se
Mobil: 076-799 08 01

Alternativt

Andreas Olsson
Vice VD
Mail: andreas.olsson@sp-gruppen.se
Mobil: 076-799 01 71