Nybyggnation av Gunsta Skolan i Uppsala

SP-Gruppen har blivit upphandlade som el-entreprenör för nybyggnation av Gunsta Skolan i Uppsala. Det blir en F-6 skola för 630 elever med tillagningskök, matsal och en fullstor idrottshall. Projektet ska färdigställas till höstterminen 2025.

Vi tackar Byggdialog och Skolfastigheter i Uppsala AB för att vi får vara en del av detta projekt och det känns otroligt bra att vi får vara med och bidra.

För mer info kontakta:

Mats Lindmark
Områdeschef Öst
Mail: mats.lindmark@sp-gruppen.se
Mobil: 076-799 98 99

Alternativt

Andreas Olsson
VD
Mail: andreas.olsson@sp-gruppen.se
Mobil: 076-799 01 71