SP-Gruppen i Strategisk partnering, Ekerö kommun

Vi bygger en skola till med Byggdialog och Ekerö Kommun.
Projektet omfattar nyproduktion av en fyrparallellig F-6 skola, idrottshall, skolgård, parkering och angöring. Den nya skolan kommer ha plats för 890 elever och rymmer även grundsärskola och A-spår. Projektet genomförs i strategisk partnering.

För mer info kontakta:

Mats Lindmark
Områdeschef Öst
Mail: mats.lindmark@sp-gruppen.se
Mobil: 076-799 98 99

Alternativt

Andreas Olsson
VD
Mail: andreas.olsson@sp-gruppen.se
Mobil: 076-799 01 71