avloppsreningsverket i Skene.

SP-Gruppen rustar upp Skene Reningsverk

SP-Gruppen har fått uppdraget att rusta upp och modernisera det befintliga avloppsreningsverket i Skene. Verket behöver rustas upp men även kapaciteten behöver ökas för att säkerställa framtidens behov.

Vi ser fram emot att tillsammans med Byggdialog och Marks Kommun genomföra detta tekniskt avancerade projekt.

Projektet genomförs i samverkansformen partnering och byggstart planeras till hösten 2022.

För mer info kontaktar ni områdeschef Per-Erik Gundersen:

Per-Erik Gundersen
Områdeschef
Mail: per-erik.gundersen@sp-gruppen.se
Mobil: 076-799 34 08

Alternativt

Andreas Olsson
Vice VD
Mail: andreas.olsson@sp-gruppen.se
Mobil: 076-799 01 71