Sp-gruppen Bromma Sjukhus

El-entreprenör vid ombyggnation av Bromma Sjukhus

SP-Gruppen har blivit upphandlade som el-entreprenör vid ombyggnation av Bromma Sjukhus. Byggnaden från 70-talet på 35 000 m2 ska både renoveras och byggas om. Vårdverksamheten ska rustas upp för att möta dagens behov och flertalet vårdverksamheter är verksamma i fastigheten som ska kompletteras med ett nytt vård- och omsorgsboende med 60-80 lägenheter.

Stort fokus kommer läggas på cirkulärt byggande och vi ser med spänning fram i mot att vara en del av detta projekt med stor fokus på hållbarhet. Vi tackar Byggdialog och Vectura för möjligheten.

Projektet genomförs i samverkansformen partnering och ska vara färdigställt under 2023.

För mer info kontaktar ni områdeschef Leif Fransson:

Leif Fransson
Områdeschef
Mail: leif@sp-gruppen.se
Mobil: 076-799 05 60

Alternativt

Andreas Olsson
Vice VD
Mail: andreas.olsson@sp-gruppen.se
Mobil: 076-799 01 71