byggnation av nya fabrikslokaler

El-entreprenör vid byggnation av nya fabrikslokaler

SP-Gruppen har blivit upphandlade som el-entreprenör av NCC vid byggnation av nya fabrikslokaler när Dana Incorporated utökar sin verksamhet i Åmål. Anläggningen omfattar cirka 8 500 kvadratmeter och kommer att innehålla maskiner för tillverkning av ny elmotorer för tunga fordon. Denna anläggning blir det första i sitt slag i Europa och byggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver samt att på taket installeras det solceller.

Vi tackar NCC för möjligheten att få vara med i detta projekt.

Projektet genomförs i samverkansformen partnering och ska vara färdigställt under första halvåret 2023.

För mer info kontaktar ni:

Magnus Svensson
Områdeschef
Mail: magnus.svensson@sp-gruppen.se
Mobil: 076-799 08 01

Alternativt

Andreas Olsson
Vice VD
Mail: andreas.olsson@sp-gruppen.se
Mobil: 076-799 01 71