Sp-gruppen anlitas av skanska

SP-Gruppen anlitas av Skanska

Vi på SP-Gruppen är glada över att vi blivit anlitade av Skanska för att utföra el- och teleinstallationer när KBAB rot-renoverar lägenheter i Karlstad. Projektet genomförs som en strategisk partnering och innehåller 4 st delprojekt och löper under 4 år.
Vi är tacksamma för förtroendet.

För mer info kontakta:

Magnus Svensson
Områdeschef
Mail: magnus.svensson@sp-gruppen.se
Mobil: 076-799 08 01

Alternativt

Andreas Olsson
VD
Mail: andreas.olsson@sp-gruppen.se
Mobil: 076-799 01 71