Karlstad Centralsjukhus bygger nytt med SP-Gruppen

Vi är med när framtidens vård byggs i Värmland.

Vi har blivit upphandlade av Skanska och Region Värmland för att vara med när Karlstad Centralsjukhus ska utvecklas. Uppdraget innefattar rivning 26 000 kvadratmeter, ombygga cirka 4 000 kvadratmeter samt nybyggnad cirka 80 000 kvadratmeter lokaler.

Avtalet är en samverkansentreprenad där en första fas för planering, projektering och kalkylering kommer genomföras och senare är avsikt att teckna separat kontrakt för respektive delprojekt.
Byggstart är planerad att ske framåt sommaren 2023 och preliminärt ska projektet i sin helhet stå färdigt 2031.

För mer info kontakta:

Magnus Svensson
Projektchef
Mail: magnus.svensson@sp-gruppen.se
Mobil: 076-799 08 01

Alternativt

Andreas Olsson
VD
Mail: andreas.olsson@sp-gruppen.se
Mobil: 076-799 01 71