SP-Gruppen Saxnäsgården Mora

Vård- och omsorgsboende, Saxnäsgården i Mora

Vi har blivit upphandlade av Morastrand AB och Nils Skoglund AB för att vara med och bygga nytt vård- och omsorgsboende i Mora. Projektet kommer resultera i 30st lägenheter och projektering påbörjar omgående.
Vi tackar för att vi får vara med i detta samverkansprojekt.

För mer info kontakta:

Daniel Engström
Områdeschef Väst
Mail: daniel.engstrom@sp-gruppen.se
Mobil: 076-799 01 45

Alternativt

Andreas Olsson
VD
Mail: andreas.olsson@sp-gruppen.se
Mobil: 076-799 01 71