SP-Gruppen Nodava Dalarna

Om -och tillbyggnad av avloppsreningsverk i Strategisk partnering

Vi har blivit upphandlade för att genomföra el och styrinstallationen när flera reningsverk i Dalarna byggs om och till. Projektet är omfattande och pågår från 2024 till 2030.
Projektet drivs i samverkan tillsammans med Nodava och Byggdialog.

För mer info kontakta:

Daniel Engström
Områdeschef Väst
Mail: daniel.engstrom@sp-gruppen.se
Mobil: 076-799 01 45

Alternativt

Andreas Olsson
VD
Mail: andreas.olsson@sp-gruppen.se
Mobil: 076-799 01 71