SP-Gruppen i strategisk partnering med EdetHus

SP-Gruppen i strategisk partnering med EdetHus

Vi på SP-Gruppen är tacksamma för att få bygga i Lilla Edet. Projektet omfattar nybyggnation av en idrottshall vid Fuxernasskolan, tillbyggnad av Strömskolan och nybyggnation av en brandstation. De olika projekten beräknas stå färdiga under 2024.

För mer info kontakta:

Daniel Engström
Områdeschef Norr
Mail: daniel.engstrom@sp-gruppen.se
Mobil: 076-799 01 45

Alternativt

Andreas Olsson
VD
Mail: andreas.olsson@sp-gruppen.se
Mobil: 076-799 01 71