SP-Gruppen i strategisk samverkan - Mörmoskolan Hammarö

SP-Gruppen i strategisk samverkan – Mörmoskolan Hammarö

Den strategiska samverkan fortsätter då vi är med och bygger ytterligare en högstadieskola med Byggdialog och Hammarö kommun.

Skolan kommer att bli ca 5300 kvm stor och byggas i två plan. När skolan är klar kommer den att inrymma slöjdsalar, hemkunskapssalar, musik, NO-salar, cafeteria, bistro och matsal.

Skolan kommer ha plats för 400 elever och lärare. Solceller ska vara med och återbruk är i stort fokus från gamla skolor. Vi kommer exempelvis att ta med gamla armaturer som kommer användas i trapphus och personaldelar.

För mer info kontakta:

Daniel Engström
Områdeschef Norr
Mail: daniel.engstrom@sp-gruppen.se
Mobil: 076-799 01 45

Alternativt

Andreas Olsson
VD
Mail: andreas.olsson@sp-gruppen.se
Mobil: 076-799 01 71