Sanduddens Nya Skola, Ekerö

El-entreprenör för Sanduddens Nya Skola, Ekerö

SP-Gruppen har blivit upphandlade som El-entreprenör vid byggnationen av Sanduddens nya skola åt Ekerö kommun. Uppdraget omfattar nyproduktion av skollokaler, idrottshall, skolgård, parkering, angöring samt rivning av den befintliga skolan.

Den nya skolan kommer ha kapacitet för treparallellig skolverksamhet för ca 900 elever från förskoleklass till årskurs 9. Skolan uppförs i två separata byggnader samt en fristående idrottshall, med fullstor och delningsbar spelplan. En av skolbyggnaderna kommer ha solceller på taket.

Vi tackar över att få vara en del av detta spännande projekt.

Den nya skolan ska stå klar vårterminen 2024 och genomförs i samverkansform.

För mer info kontaktar ni VD Roger Syversson:
Roger Syversson
VD
Mail: roger@sp-gruppen.se
Mobil: 076-799 08 23

Alternativt

Andreas Olsson
Vice VD
Mail: andreas.olsson@sp-gruppen.se
Mobil: 076-799 01 71