El- och teleinstallationer vid Adolfsbergs Centrum

El- och teleinstallationer vid Adolfsbergs Centrum, Örebro

Vi har blivit anlitade av Eyra Gruppen för att utföra el- och teleinstallationer i samband med nybyggnation vid Adolfsbergs Centrum i Örebro.

Uppdraget omfattar projektering och installationer av 73 hyresbostäder, lokalytor och utemiljö. Vi är glada över att ha fått förtroendet att leverera till detta projekt.

För mer info kontaktar ni avdelningschef Per-Erik Gundersen:
Per-Erik Gundersen
Avdelningschef
Mail: per-erik.gundersen@sp-gruppen.se
Mobil: 076-799 34 08

Alternativt

Andreas Olsson
Vice VD
Mail: andreas.olsson@sp-gruppen.se
Mobil: 076-799 01 71