Partnering.

Vi satsar helhjärtat på partnering som entreprenadform och har goda erfarenheter för vad partnering kan åstadkomma för att skapa maximal nytta för kunden. Det som gör entreprenadformen unik är just att man anpassar den till den målbild som man gemensamt kommer fram till. Partnering bygger på samverkan och dialog mellan nyckelaktörer i en strukturerad form för byggprojektets bästa, på ett öppet och ärligt sätt i en transparent arbetsmiljö.

Partnering för maximal kundnytta

Nyckeln anser vi vara att kunna ta tillvara på drivkrafterna kring samverkan och få en långsiktig utveckling med varandra med högre utvecklingspotential i alla steg av projektet. Man måste också förstå målen på rätt sätt, förstå varandra och hela tiden arbeta för att leva upp till att nå gemensamma mål med sikte på projektets bästa möjliga ekonomiska utfall. Genom att nå målen till bästa möjliga ekonomiska utfall skapar vi maximal kundnytta.

Framgången i partnering hör ihop med stark värderingskultur inom projektet, utifrån värderingarna ärlighet, respekt, tillit och framåtanda. Tillsammans med öppenhet och ärlighet utgör de en värderingsgrund för den partnering som vi vill driva för att inte bara uppnå uppsatta mål utan skapa möjligheter för att överträffa dem.

SP-Gruppens partnering

Vi som jobbar i företaget har denna kultur naturligt i oss, därför tror vi på att nischa oss mot partnering entreprenader. Vi har arbetat tillsammans i många olika partnering projekt med olika mål och upplägg.

I alla typer av projekt som vi har varit inblandade i så är utfallet mycket bra i allt från budget till färdigställande, (skolor, infrastruktur, offentliga byggnader, sjukhus).

Kryddan på partnering är SP-Gruppens partnering som genom våra helt öppna och ärliga avsikter når den bästa prestandan för mål och ekonomiskt utfall för kunden.

Om du är intresserad av att veta mer om hur vi arbetar med ärlig partnering får du gärna höra av dig till någon av oss, om hur vår partnering skulle kunna passa dig och dina projekt och uppdrag.

 

Anlita ett ärligt partnering företag!

Vi maximerar kundnyttan- inte vår egen vinst! Våra avsikter är att vara helt öppna med allt inom upphandlingar och inköp. Grundfundamentet är att leva på bra levererade tjänster och upplevelser, genom medarbetare som är öppna, ärliga och älskar att driva dina projekt så kostnadseffektivt som möjligt.