Vårt synsätt.

Vår affärsidé och avsikter är att vi vara helt öppna med allt inom upphandlingar och inköp. Det innebär att vi går in i projekten tillsammans med vår beställare och är väldigt tydliga och öppna med vad vi har för inpriser och vad vi kostar. Tillsammans med våra beställare tar vi fram en budget för projektet. Under projektets gång är vi helt öppna med val av leverantörer, inköp och inköpsfakturor för att styra mot projektets bästa möjliga utfall.

Ärlig partnering

Vår affärsidé är att leva på bra levererade tjänster och upplevelser. SP-Gruppens viktigaste resurs är våra medarbetare och med deras utveckling utvecklas företaget. Ansvaret på SP-Gruppens ägare är att se till så den kultur som vi jobbar för, följs och implementeras i företaget. Våra internmöten handlar om hur vi ska maximera kundnyttan, skapa sociala talanger, skapa idéer och drivkraft/vilja att genomföra våra åtaganden till våra kunder.

Grundfundamentet i företaget, enkelt förklarat är att ha medarbetare som är öppna, ärliga och älskar att driva projekt för kunden.

Arbetssätt

Vår uppfattning är att delegera ansvar och befogenheter till arbetsplatsen. Ledande montören har full insyn i de upphandlingar som gäller projektet, sköter tidplaner, avrop och samordningen på plats. Ledande montören kommer ha ansvaret för arbetsplatsen och dess framdrift och sköta tidplaner, avrop och samordningen med andra arbetslag på arbetsplatsen.

Energin fokus ska läggas på att hitta lösningar vilket leder till att slutprodukten håller en hög kvalitet. Projektledaren kommer ha mera tid att jobba med ekonomi, projektering och inköp, vilket är viktigt för att nå det bästa ekonomiska utfallet.

Anlita ett ärligt partnering företag!

Vi maximerar kundnyttan- inte vår egen vinst! Våra avsikter är att vara helt öppna med allt inom upphandlingar och inköp. Grundfundamentet är att leva på bra levererade tjänster och upplevelser, genom medarbetare som är öppna, ärliga och älskar att driva dina projekt så kostnadseffektivt som möjligt.